Developer Experience

Chtěli bychom se s vámi podělit o koncept, kterým se v TechFides snažíme od roku 2022 přispívat k tvorbě toho nejvhodnějšího prostředí pro naše vývojáře. Za několik měsíců využívání této metody jsme už vychytali spousty much a rádi bychom pomohli i jiným společnostem v rozvoji a dalším vývojářům ke spokojenosti. Náš postup s vámi s radostí budeme sdílet v následujících řádcích. Řeč bude o Developer Experience (DX).


Developer Experience nám dává nahlédnout do zkušeností vývojářů při práci na konkrétních projektech. Měření jsme zavedli za účelem vytváření prostředí, ve kterém mohou naši vývojáři odvádět tu nejlepší možnou práci. Cílem pro nás není pouhé zjišťování situace na projektech. Snažíme se prostřednictvím informací získaných z DX odstranit všechny překážky, aby vývojáři mohli využívat svůj plný potenciál. Výsledky nám zároveň slouží jako podklad pro obchodní oddělení a jako zpětná vazba zákazníkovi.


Proč se DX vlastně zabýváme? 😎


Cítíme, že mnohdy bývá tato problematika vnímána jako druhořadá, např. v porovnání s User Experience. V TechFides ale vnímáme, že spokojenost vývojářů je klíčová pro úspěch daného projektu, a že i vývojáři jsou uživateli a používají daný produkt, nástroje, frameworky apod. Aby byli z dlouhodobého hlediska spokojeni a tvořili výjimečný software, aktivně hledáme a překonáváme překážky, které by jim v tom mohly bránit.


Pozitivní DX může vývojářům pomoci pracovat efektivněji, což jim umožní rychleji a s menším počtem chyb dokončit úkoly. To může vést k rychlejším vývojovým cyklům a produktivnějšímu vývojovému týmu. Pozitivní DX také může zvýšit atraktivitu technologie pro vývojáře a může pomoci poskytovatelům vybudovat prosperující komunitu uživatelů. To je důležité zejména u projektů s otevřeným zdrojovým kódem, kde může živá komunita vývojářů přispět k úspěchu projektu. Celkově může měření DX pomoci poskytovatelům technologií vytvořit lepší produkt a vybudovat angažovanější komunitu vývojářů.


Jak DX měříme? 😵


K měření DX používáme Developer Experience Index (DEI). Jedná se o metriku vyčíslující kvalitu podmínek pro vývojáře. Opírá se o fakta, která přispívají k zjednodušení práce (např. automatizace pomocí CI/CD), kvalitu softwaru (např. Code review, automatizované testy) a podobně. Ke sběru dat využíváme dotazník rozdělený do dvou sekcí - projekt a pracovní prostředí. V první ze sekcí vývojáři hodnotí technologie, pracovní návyky a projektové prostředí. Ve druhé sekci je předmětem hodnocení pracovní prostředí u nás v TechFides. Otázky obsahují variabilní počet odpovědí, kde je možné získat od 0 do 10 bodů (čím více, tím lépe). Každá kategorie v sekci reprezentuje samostatný index s číselnou hodnotou od 0 do 10, který vznikne jako suma bodů z odpovědí děleno celkovou sumou za danou kategorii. Následně se vypočítá průměr dané sekce. DEI je pak z uvedených dvou sekcí počítán v poměru dvě třetiny za projekt a jedna třetina za pracovní prostředí.


Příklad:
 • Projekt 6,8 index:

  • Technologie 8,2 index: 57,5 b (0-70 b)

  • Pracovní návyky 6,4 index: 25,5 b (0-40 b)

  • Projektové prostředí 5,8 index: 23 b (0-40 b)

 • Pracovní prostředí 8,6 index: 43 b (0-50 b)

Výsledný index: 7,4=(2*6,8+8,6)/3

 

Vyhodnocení DX 🤩

 

Vyhodnocení indexu provádíme podle předem nastavené škály.

 • Index 0 až 2,9
  Vývoj je s největší pravděpodobností neefektivní, protože mnoho věcí není automatizovaných. Nepoužívají se efektivní nástroje nebo nejsou dobře nastavené procesy. Kvalitní vývojáři budou chtít tento projekt vylepšit a pokud se jim to rychle nepodaří, budou ho chtít opustit.

 • Index 3 až 5,9
  Vývoj je málo efektivní a požitek z vývoje je průměrný.

 • Index 6 až 8,49
  Vývoj je mírně efektivní a podmínky pro práci vývojáře dosahují dobré kvality.

 • Index 8,5 až 10
  Vývoj je velmi efektivní a umožňuje vývojářům využít svůj plný potenciál. Vývojáři chodí do práce s radostí a nadšením.


Data v TechFides sbíráme na každém projektu 1x měsíčně. V informačním koutku je pak interně prezentujeme v rámci celé firmy, porovnáváme projekty mezi sebou a hledáme cesty ke zlepšení.


🖖 A co vy? Vyhodnocujete DX ve vašem týmu? Sdílejte s námi vaše zkušenosti a poznatky!

 

Interested in our team?

We would be happy to meet you personally and without obligation, write to us - send us what you can do and what you would like to do with us by email chcidotymu@techfides.cz

You can read more about TechFides in an interview with our founders Vašek a Matouš. Or you might as well take a look at open positions and drop us a line, we'd love to meet you.