Presentation

OAuth

Přednáška zaměřená na OAuth, díky kterému je možné zajistit autorizaci vaši aplikace vůči API různých jiných služeb

Interested in our team?