Presentation

Advanced Typescript

Pojďme se podívat pokročilé typy TypeScriptu jakou jsou guards, lookup, generics a conditional types.

Interested in our team?