Presentation

AWS Step Functions

Představení aws orchestrační služby Step Functions, která umožňuje integraci lambda funkcí a jiných aws služeb.

Interested in our team?