Presentation

K8S deployment systems

Srovnání deploye skrz plain yaml soubory, Kustomization a Helm charty + úvod do tvorby Helm chartů.

Interested in our team?