Presentation

Řízení rizik v projektech

Seznámení s analýzou rizik, hodnocením rizik, zacházením s riziky.

Interested in our team?