Presentation

UML diagramy pro analýzu

Představíme si základní diagramy UML, které můžeme nalézt v analytické dokumentaci.

Interested in our team?