Vize a dlouhodobé cíle TechFides

Tým TechFides

Název našeho týmu TechFides má základ ve slově “fides”, což je latinské slovo vyjadřující spolehlivost a důvěru. Tomuto základu jsme přidali předponu zdůrazňující naši orientaci na technologie a konstruktivní přístup.

Společnost byla založena v roce 2014 a za dobu svého fungování jsme dokázali rozvinout spolupráci na zajímavých českých i globálních projektech. Jsme jednou z nejrychleji rostoucích technologických společností v České republice, umístili jsme se v prestižním žebříčku Deloitte Fast 50 CZ 2020. Nyní je TechFides stabilní společností tvořenou zkušeným týmem s kvalitním zázemím.

 

Vedení týmu    

Dáváme si záležet, aby byl TechFides zdravým místem, které má smysl. Na tyto atributy má významný vliv způsob vedení celého týmu. Zakladateli týmu jsou Matouš Kutypa a Václav Mičulka, oba srdcem vývojáři a oba plně zodpovědní za vedení týmu jako celku.

Jedním z důležitých úkolů našich zakladatelů je vytvářet kreativní a příjemné pracovní prostředí. Naše vedení považuje za důležité poskytovat jednotlivým členům týmu celý kontext jednotlivých projektů tak, aby každý člen týmu vnímal svou roli a důležitost. Každý vedoucí si musí za každých okolností najít čas na členy svého týmu a pomáhat jim k úspěchu a rozvoji.

 

Rozvoj a vzdělávání v TechFides  

Umíme zaujmout klienty, kteří kladou důraz na kvalitu implementovaných aplikací a naši profesionalitu. Už od začátku jsme rostli díky rozvoji jednotlivých členů týmu a tento přístup je zkrátka naše krevní skupina.

V rámci sekce vývoje máme zaveden vlastní systém vzdělávání. Vytvořili jsme vlastní zkoušky, jejichž složení je nepovinné a motivací pro jejich složení je kromě individuálního posunu také následné navýšení odměn. Každá zkouška má svou literaturu a definovaný rozsah. Zkoušky jsou písemné a ověřují znalost teorie, obsažené v doporučených literaturách. Kromě interních zkoušek pomáháme členům týmu také s externími certifikacemi například od AWS, Azure, GCP či Kubernetes.

Máme zaveden systém odměňování, který reflektuje dlouhodobé i krátkodobé úsilí vývojářů. Každý z vývojářů dosahuje určité úrovně, kterou překonává sbíráním bodů. Body je možné sbírat za aktivitu v týmu či mimořádné zásluhy a jsou automaticky připisovány také za stav projektů, kterých se daný vývojář účastní. Každý měsíc jsou vypláceny finanční bonusy ke mzdě navíc, jak za dlouhodobé, tak také za krátkodobé úspěchy.

Pořádáme vývojářské konference a srazy, na kterých předáváme vývojářům z jiných společností naše know-how a zkušenosti. Naši vývojáři mají možnost na těchto konferencích přednášet, a to samozřejmě za bodové i finanční odměny. Kromě těchto akcí pořádáme také interní technologické přednášky v rámci našeho týmu. Jsme zkrátka společností, kde vývoj hraje prim. Naším cílem je TechFides postavit do pozice lídra a opory pro vývojářskou komunitu.

V rámci netechnického rozvoje máme celý komplexní a dobrovolný program rozvoje soft-skills, kde mohou členové týmu růst také po stránce osobnostní.

 

Svoboda a zodpovědnost  

Tým TechFides se vyznačuje svobodou, se kterou přichází zodpovědnost. Každý člen týmu musí vnímat a rozumět přirozeným mantinelům, které vyplývají ze svěřených úkolů. Zkrátka umět držet domluvené termíny, být spolehlivý a zodpovědný – to jsou vlastnosti, které tvoří zásadní předpoklad pro práci v našem týmu.
Protože rosteme, tak se spousta věcí mění. Co se však nemění – a dáváme si na to velký pozor – jsou naše hodnoty:

  • Rozum má vždy přednost před nesmyslnými pravidly, procesy a pokyny.

  • Každý z nás rozumí tomu, co dělá, a za kvalitou své práce si stojí. Na každého z nás je spolehnutí, spolehlivost máme nejen v názvu, ale také v krvi.

  • Členové týmu TechFides mohou pracovat kdy chtějí a odkud chtějí, vždy podle domluvy, píchačky u nás nikdy nebudou.

  • Každému z nás záleží na celkovém stavu projektu a aktivně odstraňujeme nedostatky, které zahlédneme.

  • V případě bugů na produkci a jiných průserů táhneme za jeden provaz a společně napneme síly pro vyřešení situace.

  • Jsme na jedné lodi, za pochybení nikdo nikoho nelynčuje, z chyb si ale bereme poučení. Je důležité se umět z chyb poučit, chyby neopakovat a chybám se snažit předcházet.

  • Nebojíme se. Umíme říct vlastní názor. Stále jdeme dopředu.

 

Poznej nás osobně, dej nám o Sobě vědět!

Tým TechFides má jasné vize a cíle. Přidej se k nám a buď u toho, jak rosteme. Vytvoř společně s námi prostředí, kde se Ti bude dobře pracovat.

Další info o TechFides se dočteš třeba v rozhovoru s našimi zakladateli. Nebo se rovnou podívej na otevřené pozice a napiš nám, rádi Tě poznáme.

Zaujal Tě náš tým?

Rádi se s Tebou osobně a nezávazně setkáme, napiš nám – pošli nám, co umíš a co bys rád/a u nás dělal/a na email chcidotymu@techfides.cz

Další info o tom, proč je TechFides místo šité vývojářům na míru, se dočteš v našem článku proč do TF. Nebo se rovnou podívej na otevřené pozice a napiš nám, rádi Tě poznáme. Přečti si také, jak probíhá výběr našich nových členů týmu a jak probíhá onboarding.