Tým TechFides

Název našeho týmu TechFides má základ ve slově “fides”, což je latinské slovo vyjadřující spolehlivost a důvěru. Tomuto základu jsme přidali předponu zdůrazňující naši orientaci na technologie a konstruktivní přístup.

Společnost byla založena v roce 2014 a za dobu svého fungování jsme dokázali rozvinout spolupráci na zajímavých globálních projektech. Nyní je TechFides stabilní společností tvořenou zkušeným týmem s kvalitním zázemím.

Vedení týmu

Dáváme si záležet, aby byl TechFides zdravým místem, které má smysl. Na tyto atributy má významný vliv způsob vedení celého týmu. Zakladateli týmu jsou Matouš Kutypa a Václav Mičulka, oba srdcem vývojáři a oba plně zodpovědní za vedení týmu jako celku.

Jedním z důležitých úkolů našich zakladatelů je vytvářet kreativní a příjemné pracovní prostředí. Naše vedení považuje za důležité poskytovat jednotlivým členům týmu celý kontext jednotlivých projektů tak, aby každý člen týmu vnímal svou roli a důležitost. Každý vedoucí si musí za každých okolností najít čas na členy svého týmu a pomáhat jim k úspěchu a rozvoji.

Rozvoj a vzdělávání v TechFides

Umíme zaujmout klienty, kteří kladou důraz na kvalitu implementovaných aplikací a naši profesionalitu. Náš tým roste a tak se snažíme posouvat vpřed i jednotlivé členy týmu.

V rámci sekce vývoje máme zaveden vlastní systém vzdělávání. Vytvořili jsme vlastní zkoušky, jejichž složení je nepovinné a motivací pro jejich složení je kromě individuálního posunu také následné navýšení odměn. Každá zkouška má svou literaturu, která je k dispozici v naší knihovničce. Zkoušky jsou písemné a ověřují znalost teorie, obsažené v doporučených literaturách.

Máme zaveden vlastní a unikátní systém odměňování, který reflektuje dlouhodobé i krátkodobé úsilí vývojářů. Každý z vývojářů dosahuje určité úrovně, kterou překonává sbíráním bodů. Body je možné sbírat za aktivitu v týmu či mimořádné zásluhy a jsou automaticky připisovány také za stav projektů, kterých se daný vývojář účastní. Každý měsíc jsou vypláceny finanční odměny, jak za dlouhodobé, tak také za krátkodobé úspěchy.

Pořádáme vývojářské konference a srazy, na kterých předáváme vývojářům z jiných společností naše know-how a zkušenosti. Naši vývojáři mají možnost na těchto konferencích přednášet, a to samozřejmě za bodové i finanční odměny. Kromě těchto akcí pořádáme také interní technologické přednášky v rámci našeho týmu. Jsme zkrátka společností, kde vývoj hraje prim. Naším cílem je TechFides postavit do pozice lídra a opory pro vývojářskou komunitu.

V rámci netechnického rozvoje máme mimo jiné zavedeny například pravidelné anglické konverzace se zahraničními lektory.

Svoboda a zodpovědnost

Tým TechFides se vyznačuje svobodou, se kterou přichází zodpovědnost. Každý člen týmu musí vnímat a rozumět přirozeným mantinelům, které vyplývají ze svěřených úkolů. Zkrátka umět držet domluvené termíny, být spolehlivý a zodpovědný – to jsou vlastnosti, které tvoří zásadní předpoklad pro práci v našem týmu.

Protože rosteme, tak se spousta věcí mění. Co se však nemění – a dáváme si na to velký pozor – jsou naše hodnoty:

  • Rozum má vždy přednost před nesmyslnými pravidly, procesy a pokyny.
  • Každý z nás rozumí tomu, co dělá, a za kvalitou své práce si stojí. Na každého z nás je spolehnutí, spolehlivost máme nejen v názvu, ale také v krvi.
  • Členové týmu TechFides mohou pracovat kdy chtějí a odkud chtějí, vždy podle domluvy, píchačky u nás nikdy nebudou.
  • Každému z nás záleží na celkovém stavu projektu a aktivně odstraňujeme nedostatky, které zahlédneme.
  • V případě bugů na produkci a jiných průserů táhneme za jeden provaz a společně napneme síly pro vyřešení situace.
  • Jsme na jedné lodi, za pochybení nikdo nikoho nelynčuje, z chyb si ale bereme poučení. Je důležité se umět z chyb poučit, chyby neopakovat a chybám se snažit předcházet.
  • Nebojíme se. Umíme říct vlastní názor. Stále jdeme dopředu.
Poznej nás osobně, dej nám o Tobě vědět!

Tým TechFides má jasné vize a cíle. Přidej se k nám a buď u toho, jak rosteme. Vytvoř společně s námi prostředí, kde se Ti bude dobře pracovat.

Další info o TechFides se dočteš třeba v rozhovoru s našimi zakladateli. Nebo se rovnou podívej na otevřené pozice a napiš nám, rádi Tě poznáme.